دلتنگیه بی پایان

هر چی دلت بخواد اینجا پیدا میشه

به سلامتی
نویسنده : مهلا زندگانی - ساعت ۳:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۱٦

 

 

عبارت به سلامتی موقع شراب خوردن

 

 

 دلیل این کار به دوران بسیار دور و قرون وسطا بر می گردد. در آن زمان یکی از شیوه 

های رایج کشتن افراد،ریختن زهر در خوردنی آن ها بود . از آن جایی که نوشیدنی

مصرف بیش تری داشت،زهر را بـــیش تر در جام شراب می ریختند.


افراد زیرک و هوشیار برای خــنثی کردن توطئه علیه خود یا منصرف کردن فرد مقابل از

اجرای قصد خـود (ریختن زهر در جام مهمان) جام خود را که در گذشته شیشه ای نبود

بلکه از فلز استیل یا روی بود باشدت به جام مبزبان می زد تا محتویات دو جام با هم

مخلوط گرددتا اگر محتویات یک جام آغشته به سم بود با کوبیدن جام شراب به جام های

دیگر بریزد وجام های دیگر نیز سمی شود و می گفتند:«به سلامتی» یعنی من این کار

را به امید سلامتی و در واقع سالم ماندن انجام میدهم.و اما چرا شخص جامش را پایین

تر می آورد بدین دلیل بود که می خواست به طرف با کوبیدن جام مقابل بفهمانداگر جام

شما آلوده به سم است ودر جام من بریزد من حاضرم فدا شوم ولی اگر جام من الوده به

سم باشد پایین تر از جام شما میگیرم تا جام شما با سم جام من مخلوط نگردد.این که

اروپائیـــــــان شراب را جرعه جرعه و کم کم می نوشند هم از گذشته ناشی شده

اســت .به این صورت که افراد از ترس این که مبادا زهر در جامشان ریختــــه باشند یک

مرتبه آن را نمی نوشیدند بلکه ابتدا آن را مزه مزه می کردنــد سپس محتویات جام را تا

ته سر می کشیدند این شیوه تا امروزادامه یافـت و به مرور زمان جزء فرهنگ اروپائیان

شد.

 
comment نظرات ()